Home / Cứu dữ liệu máy chủ server raid

Cứu dữ liệu máy chủ server raid

KHÔI PHỤC DỮ LIỆU MÁY CHỦ SỬ DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ Ổ ĐĨA RAID
(các loại máy chủ: IBM, HP, DELL, Suppermicro, SUN, ….)

– Lỗi do hư hỏng vươt quá số lượng ổ cho phép trên raid 0 RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, XRAID, LVM , Linux….
– Lỗi do Hoạt động không ổn định hoặc ổ cứng máy chủ trong RAID lỗi SMART, BAD sector, Lỗi PCB. Lỗi đầu đọc
– Lỗi do mất cấu hinh RAID, Card raid hoặc máy chủ cháy, hỏng.
– Lỗi do xóa, format, DM mất phân vùng
– Lỗi do rebuild thất bại, offline raid Volume …

Cứu dữ liệu máy chủ server raid
Rate this post